Rekultivátor půdy

Pořídili jsme nový stroj rekultivátor Carbogreen 110m. Pohonnou jednotkou stroje je traktor Tigrone 8400 od italské firmy Antonio Carraro. Co tento stroj umí?

Rekultivátor slouží prioritně k přípravě půdy jak pro samotné výsadby rostlin, tak před zakládáním trávníků. Stroj zaorává hlouběji pod povrch kameny do 10-12cm průměru, prokypřuje profil zeminy do hloubky cca 10cm s tím, že hrubé frakce zeminy zahrabává dospodu a jemně zpracovanou zeminu ponechává nahoře. Zadní urovnávací válec vyrovnává terén před válečkem a roštem.

Rekultivátor je vhodný zejména pro přípravu půdy v zahradách, parcích, sadech a otevřených hřištích.


Dále disponujeme mulčovačem Agrimaster se stejnou pohonnou jednotkou.
Co umí?
Jeho pracovní náplní je sekání ruderálních porostů, či dlouhodobě zanedbaných trávníkových ploch.

Komentáře nejsou povoleny.